Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Znajdź kontenery otwarte na ekombud.pl.

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz przewozem śmieci. By ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i transportu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]