Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ dowiesz się jak skorzystać z usług tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź pracy w Polsce.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]