Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie zastąpią one pracy doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obligatoryjne, np. jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Elementy kształtujące finalną cenę przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacimy za przekład dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, szwedzki) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
3. Termin wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład dysertacji medycznych, dokumentów handlowych albo prac akademickich wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niedopuszczalnych pomyłek.

Przekład przysięgły a zwykły

Wypada podkreślić, że przekład różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu albo świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer oraz oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]