Ochrona osób i mienia

Dowiedz się więcej o ochronie Kraków.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można również zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]