Jak wyglądają psychologiczne badania wysokościowe

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie zgłębianiem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy ocenianiu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawą są testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]