Jak wyglądają psychologiczne badania operatorów?

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się ze żmudną i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują także zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: o co w nich chodzi?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się rzetelność oraz szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, widzenia steroskopowego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić jedynie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]