Hydroizolację zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę

W toku budowy jakiegokolwiek obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania należy zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia pleśni oraz grzybów.

Które elementy budowli trzeba chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza balkony, dachy, piwnice, fundamenty i tarasy, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z albo opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy podpowiedzą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do danych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Komu zlecić założenie hydroizolacji?

Kluczowe jest, by projektowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, mającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami podczas prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.