Badania psychologiczne kierowców – co to takiego?

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach kierowców Bielsko? Skieruj się na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, nierzadko bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego. Komplet badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje wirometr, stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny tylko pamiętać, by zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D i D+E. Przejść muszą je także osoby, które chcą wykonywać zawód instruktora oraz egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek, a także na operatorów wózków widłowych. Warto podkreślić, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je tylko raz.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]