Jakie parametry techniczne schodów należy wziąć pod uwagę przy ich projektowaniu?

Schody wewnętrzne powinny być nie tylko mocne i wspaniale prezentujące się, lecz także powinny być przede wszystkim praktyczne w użytkowaniu oraz bezpieczne. W czasie projektowania domu lub mieszkania należy zatem uwzględnić aktualne przepisy regulujące to, jakie warunki techniczne muszą koniecznie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – z jakimi parametrami muszą być zgodne?

Nieważne, czy według projektu mamy zaplanowane schody wewnętrzne betonowe, szklane albo drewniane, ich konstrukcja powinna spełniać określone w aktach prawnych warunkami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały przytoczone zalecenia przedstawiające to, jak winny wyglądać przepisowo wyprodukowane schody wewnętrzne. W tym akcie prawnym dostępne są informacje o wielkości stopni i spoczników, maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Zalecana szerokość i wysokość schodów – norma

Jeżeli pragniemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary powinny umożliwiać komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich mieszkańców – także przez dzieci, osoby starsze oraz osoby skarżące się na kłopoty z mobilnością. Według przepisów przytoczonego uprzednio rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Zalecamy jednakże uwzględnić to, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależna jest od ich wysokości, a oblicza się ją podług przytoczonego w dokumencie wzoru.

Przepisy określają również minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, jednak przyjęło się, że wygodniejsze w eksploatacji są schody o szerokości minimum 100 cm. Szerokość spocznika, czyli platformy między biegami, winna z kolei wynosić co najmniej 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie można zaprojektowanych więcej niż 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, jak również mieszkań dwupoziomowych.

Parametry techniczne schodów wachlarzowych, zabiegowych oraz spiralnych

Prawo określa również wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których stopnie mają kształt trapezów, co sprawia, że bieg tworzy łuk. Schody tego rodzaju są niezwykle efektowne, a gdy będą starannie zaprojektowane, to również są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna wynosić nie mniej niż 25 cm – to umożliwi bezpieczne schodzenie oraz wchodzenie.

Akty prawne regulują również parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe i kręcone. Przypomnijmy, że schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, lecz nie mają one spocznika. Natomiast schody kręcone są wznoszone na planie koła. Jakie wymiary muszą posiadać komfortowe schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni powinna mieć minimum 0,25 m i powinno się ją zagwarantować w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne wymiary obowiązują schody kręcone, jednak w tym przypadku odległość odmierza się od słupa stanowiącego koncentryczną strukturę schodów.

Adres:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]