Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Potrzebujesz wiadomości o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po przelaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi lub sprzedane towary. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w konsekwencji dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga regularnego pilnowania wpływu opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających miesięcznie kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy stu lub więcej fakturach nadzór wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]