Faktura VAT i faktura pro forma to nie to samo

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ uzyskasz więcej szczegółów o tym, jak wygląda faktura proforma.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale również i gros osób dokonujących zakupów przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Faktura proforma – dokument księgowy czy handlowy?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, więc raz za razem spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Wypada natomiast zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie stanowi potwierdzenia zakupu towaru ani wykonania usługi, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była wykonana, toteż warunki transakcji w niej przedstawione mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera analogiczne dane co faktura VAT, czyli:

  • miejsce i datę,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu realizacji usługi czy też dostarczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Powinno się także pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy kontrahent przeleje już zaliczkę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.