Faktoring – co należy o nim wiedzieć?

Faktoring jest zaliczany do najchętniej wybieranych aktualnie usług bankowych. Jest skierowany zwłaszcza do przedsiębiorstw, które wykorzystują opóźnione czasy płatności i boją się stracić płynność finansową. Faktoring umożliwia zobligowanie kontrahentów do szybszego spłacenia należności. Oprócz tego jest to również najlepsze wyjście dla przedsiębiorstw potrzebujących kolejnych sposobów pokrycia wydatków związanych z inwestycjami. Na czym zatem polega faktoring? Dlaczego jest tak efektywny? O jakich rzeczach powinny wiedzieć przedsiębiorstwa, które zdecydują się na tę metodę finansowania? W jaki sposób uniknąć możliwych trudności związanych z faktoringiem?

Na jakich zasadach polega faktoring?

Faktoring zwykle kojarzony jest przede wszystkim z wykupieniem należności przedsiębiorstwa przez bank. W rzeczywistości jest on fuzją różnych typów usług, a cesja długów jest tylko jego częścią. Opiera się on na cesji należności udokumentowanych fakturą VAT – faktor (zwykle bank) wykupuje należności od faktoranta, czyli spółki. Poza tym potwierdza, że ma zagwarantować mu również inne usługi, czyli pomoc w ściągnięciu niespłaconych należności, prowadzenie rozliczeń czy porady finansowe. Na charakter umów faktoringowych w naszym kraju rzutują postanowienia kodeksu spółek handlowych, a także prawa cywilnego.

Doradca powie, który faktoring jest odpowiedni

Oferty kolejnych banków świadczących faktoring bywają niekiedy bardzo różne. Chcąc uniknąć błędów, których skutkiem mogą być poważne straty, musimy starannie przemyśleć wszystkie z nich. Niezbędne okażą się wówczas specjalne kwalifikacje, a tych nierzadko po prostu nie posiadamy. Dlatego znalezienie oferty dobrze skonsultować z doradcą finansowym, który powie nam, w jaki sposób znaleźć bank, który zaproponuje nam najlepsze warunki. Poszukiwania z doradcą to co prawda pewien koszt, ale zwykle okazuje się, że w ten sposób unikniemy zawarcia nieopłacalnej umowy.