Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Uzupełnij swoją wiedzę o notach księgowych na 40 euro.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu poślizg we wniesienia opłaty może być kwestią niespodziewanego niedopatrzenia albo chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]