Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Potrzebujesz więcej informacji o aktualnej ofercie taniej windykacji? Świetnie trafiłeś! Wejdź na flobo.io.

Jest mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o wniesienie opłaty

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez windykację. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana w ustalonym terminie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – przypomnienie o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać indywidualne scenariusze czynności wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wspomniane wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]